Αμείλικτος ή συγκαταβατικός ?

20130706-101

20130706-103

Share

Get you avatar at Gravatar.com or Login with your facebook account on the right panel and then please...

...Leave a Comment