αφορκισμός

German term or phrase: Tauffrage Greek translation: αφορκισμός Explanation: Είναι η δήλωση πίστης του αναδοχου (νονού) εκ μέρους του μωρού, πάντα απαντώντας στις ερωτήσεις του ιερέα. … Οι αφορκισμοί στην δυτική πύλη του ναού αναστρέφουν τα βήματα του ανθρώπου προς τον Παράδεισο, αρχίζοντας με μια κατηγορηματική αποστροφή προς τον Σατανά. Εδώ δεν έχουμε μόνο μια…