Πας κι εσύ με το σταυρό στο χέρι

[photodata id=”957″ output_string=’?camera? | ?focal_length? (Nikkor AF-S 24-70mm F/2.8) | ISO ?iso? | ?shutter_speed? sec at ?aperture?’] [photodata id=”958″ output_string=’?camera? | ?focal_length? (Nikkor AF-S 24-70mm F/2.8) | ISO ?iso? | ?shutter_speed? sec at ?aperture?’] [photodata id=”959″ output_string=’?camera? | ?focal_length? (Nikkor AF-S 24-70mm F/2.8) | ISO ?iso? | ?shutter_speed? sec at ?aperture?’]

αφορκισμός

German term or phrase: Tauffrage Greek translation: αφορκισμός Explanation: Είναι η δήλωση πίστης του αναδοχου (νονού) εκ μέρους του μωρού, πάντα απαντώντας στις ερωτήσεις του ιερέα. … Οι αφορκισμοί στην δυτική πύλη του ναού αναστρέφουν τα βήματα του ανθρώπου προς τον Παράδεισο, αρχίζοντας με μια κατηγορηματική αποστροφή προς τον Σατανά. Εδώ δεν έχουμε μόνο μια…

Did I mention I am obsessed with her hands, feet and eyes ?

  [photodata id=”671″ output_string=’?camera? | ?focal_length? (Nikkor AF-S 24-70mm F/2.8G) | ISO ?iso? | ?shutter_speed? sec at ?aperture?’]   [photodata id=”670″ output_string=’?camera? | ?focal_length? (Nikkor AF-S 24-70mm F/2.8G) | ISO ?iso? | ?shutter_speed? sec at ?aperture?’]   [photodata id=”669″ output_string=’?camera? | ?focal_length? (Nikkor AF-S 24-70mm F/2.8G) | ISO ?iso? | ?shutter_speed? sec at ?aperture?’]